Ana Səhifə /Cillilər /Alimlər

Post Title

Əvəz Əkbər oğlu Ələkbərov - iqtisad elmləri doktoru, Azərbaycan Respublikasının sabiq maliyyə naziri (1999-2006).Əvəz Əkbər oğlu Ələkbərov - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Maliyyə və maliyyə institutları” kafedrasının müdiri i.e.d., professor, Azərbaycan Respublikasının sabiq maliyyə naziri (1999-2006)

Həyatı və fəaliyyəti

Əvəz Ələkbərov 1952-ci il iyulun 23-də Qərbi Azərbaycanın Göyçə mahalının Cil kəndində anadan olmuşdur ...

Post Title

Xələfli Ayvaz Alı oğlu-elmlər doktoru, professor.

Həyatı və fəaliyyəti

Xələfli Ayvaz Alı oğlu 1942-ci ildə Göyçə mahalının Cil kəndində anadan olmuşdur.1949-cu ildə Cil kəndində birinci sinifə getmiş, oranı bitirdikdən sonra 1959-cu ildə Ardanış kənd orta məktəbini bitirmiş, həmin ildə də təhsilini davam etdirmək üçün...

Post Title

Allahverdiyev Əli Qulu oğlu -İqtisad elmləri doktoru, professor.

Həyatı və fəaliyyəti

Əli Qulu oğlu Allahverdiyev 1952-ci ilin 22 martında Qərbi Azərbaycanın Göyçə mahalının (Krasnoselo rayonu) Cil kəndində anadan olmuşdur. 1959-cu ildə Cil kənd orta məktəbinə daxil olmuş, 1969-cu ildə həmin məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.Elə həmin il...

Post Title

Elyazov İsrail Şükür oğlu-dosent, dekan müavini.

Həyatı və fəaliyyəti

5 oktyabr 1962-ildə Göyçə mahalının Cil kəndində anadan olub. 1970-1980-ci illərdə Krasnocelo rayonunun Cil kənd orta məktəbində oxumuşdur.1985-ci ilin sentyabrında Ç. İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun ...

Post Title

İbrahimov Tahir Oruc oğlu-Fiziki coğrafiya kafedrasının dosenti.

Həyatı və fəaliyyəti

İbrahimov Tahir Oruc oğlu 1946-cı ildə Qərbi Azərbaycanın Göyçə mahalının Çil kəndində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur.1964-cü ildə Ardanış kənd orta məktəbinin on birinci sinfini bitirib, həmin ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) geoloji-coğrafiya fakültəsinin....

Post Title

Zübeyit Tağıyev - fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor.

Həyatı və fəaliyyəti

Tağıyev Zübeyit Haqverdi oğlu 20 avqust 1945-ci ildə Qərbi Azərbaycanın Çəmbərək (Krasnoselo) rayonunun Cil kəndində anadan olmuşdur. 1962-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinə daxil olmuşdur. Oxuduğu müddətdə 1964-cü ildən 1967-ci ilə kimi Moskva şəhərində Sovet ordusu sıralarında ....