Ana Səhifə /Cillilər /Şairlər

Post Title

Rüstəmli Fərzaı Abbas oğlu - Hikmət Damlası kitabı (2015).

RUHANİ DUYUM, İNSANLIQ SƏSİ

Tez-tez söylənən, təəssüf doğuran bu ifadə, yəqin ki, hər kəsə tanışdır: “Sözün bitdiyi bir zamana gəlib çıxdıq”. Doğradanmı, belədir? Fərzalı Rüstəmimin öz poetik təfəkkürü ilə mənalandırdığı “Hikmət damlası”ndakı söz isə bu ifadənin əksini bir daha ortaya qoyur. Bu sözün hikmət ovqatına qatıldıqca, eyni ruhdan qopmuş rəngarəng məna çalarlı şeirlərdən başlanan yola bələd olduqca, sözün yeddi qatdan keçən bir nəsnə olduğuna bir daha əmin olursan....

Post Title

Rafiq Göyçəli- "Qəm dəryası".

Həyatı və yaradıcılığı

Rafiq Göyçəli Göyçə mahalının Cil kəndində anadan olub. "Qəm dəryası" kitabı şair Rafiq Göyçəlinin oxucularla ilk görüşüdür.Şairin bəzi şerlərini oxucuların diqqətinə çatdırırıq.

QALIBDI

Şah dağının ətəyində kök salan,

Göyçə gölü Göyçəmizdə qalıbdı.

Post Title

Həsənov Qərib Səməd oğlu - "Qərib duyğular".

Həyatı və yaradıcılığı

Qəribin «Qərib duyğuları»

Əvvəlcə bu kitabın adına etiraz etmək istədim. Niyə məhz "Qərib duyğular"? Sonra şeirləri oxuyanda, həzin, kövrək sətirlərin təlqin etdiyi incə, zərif duyğular məni çulğayanda, ad məsələsini unutdum.

Sən demə duyğular ürəkdə nisgilə dönəndə, vaxtında-vədəsində ipə-sapa düzülməyəndə qəribləşirmiş, o duyğu sahibinin özünə də bir köynək yadlaşırmış....

Post Title

Sadıqov Zakir Hüseyn oğlu- Haray dünyam, haray.

Haray dünyam, haray

Sadıqov Zakir Hüseyn oğlu 1953-cü ildə Göyçə mahalının Cil kəndində anadan olmuşdur. İxtisasca kimyaçıdır. Taleyinə didərginlik yazılan ziyalılarımızdandır. Hal-hazırda Daşkəsən rayonunun Quşçu kəndində müəllim işləyir....

Post Title

Rövşən Həsənli - Kitabları.

Həyatı və yaradıcılığı

Rövşən Qurban oğlu Həsənov (Həsənli), 1952-ci il oktyabr ayının 2-də Göycə mahalının Cil kəndində (keçmiş Ermənistan SSR Krasnoselo rayonu) dünyaya göz açıb.Orta təhsilini həmin kəndin məktəbində aldıqdan sonra, 1970-ci ildə, o vaxtlar Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinə daxil olur. Ali təhsilini bitirib təyinatla Kəlbəcər rayonuna müəllim göndərilmişdi. Təyinat müddəti, yəni 3 (üç) ili başa vurduqdan sonra, öz doğma kəndimə qayıtmış, ...

Post Title

Rəhimov Münasib Salman oğlu.

Həyatı və yaradıcılığı

1967-ci ildə Ermənistan Respublikası Krasneselo rayonunun Cil kəndində anadan olmuşdur. 1988-ci ildən Göygöl (Xanlar) rayonunun Şəhriyar kəndində yaşayır.

Hələ qönçə ikən vüsal çiçəyim,

Xəzan yarpağı tək saraldı neynim,

Post Title

Tağıyev Bayraməli Vedi oğlu(Bayram Göyçəli).

Həyatı və yaradıcılığı

11954-cü ildə Qərbi Azərbaycanın Çənbərək rayonunun Ulu Göyçə mahalının Cil kəndində ziyalı ailəsində anadan olub.1967-ci il həmin kəndin 7-ci sinfini qutarıb 1971-ci il Gəncədə 18 N-li şəhər orta məktəbini bitirib.1981-84-ci illərdə Leninqrad(indiki Sankt-Peterburq) aviasiya texniki məktəbini,sonra Milli Aviasiya...

Post Title

Zəki İslam - Şair.

Həyatı və yaradıcılığı

Zəki İslam oğlu Yusifov 10 avqust 1939–cu ildə Göyçə mahalının Krasnoselo rayonunun Cil kəndində anadan оlub.

Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunu, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu bitirmişdir. Uzun müddət kolxoz-sovxozlarda rəhbər vəzifələrdə işləmişdir.

Azərbaycan Aşıqlar Birliyi İdarə heyətinin üzvüdür. "Qızıl Qələm" mükafatı laureatılır. Şeirlərini əsasən dini mövzuda yazır....