Ana Səhifə / Tahir İbrahimov- Mən keçmişimlə yaşamışam.

Tahir İbrahimov- Mən keçmişimlə yaşamışam.

Kitab ömrünün 50 ilini Azərbaycan elminin və təhsilinin inkişafına həsr etmiş, 90 məqalə və proqramların, 28 monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitinin müəllifi Tahir Oruc oğlu İbrahimovun həyat və yaradıcılığına, eyni zamanda anadan olmasının 70 illik yubileyinə həsr olunmuşdur.